Sesychání a sedání roubenek

Sesychání a sedání je proces, při kterém postupně dochází k zmenšení výšky stěny, u roubené stavby jde o  5% výšky neboli 5 cm na 1 m výšky.  K největšímu sedání dochází během prvních 2 let od zatížení stavby střechou, následujících 3-5 let může stavba dále pracovat. Kvůli vysychání dřeva a sedání stavby  je nezbytné dodržet technologickou přestávku, která se obvykle pohybuje v rozmezí půl až jednoho roku od postavení na místě stavby.