Co je součástí hrubé stavby?

Součástí hrubé stavby je standartně dřevěný skelet, tj. obvodové stěny, stropní konstrukce včetně záklopu z překládaných fošen (zevnitř), záklop z prken na péro a drážku (zvenku), štítová konkurence včetně difusní fólie, vnějšího opláštění širokými prkny s přelištováním a střešní konstrukce včetně difusní fólie, kontralatě, bednění z prken.

Další stavební prvky, jako základy a střešní krytinu zařizujeme po individuální komunikaci s klientem.

Podrobný rozpis dodávky:

a/ Příprava lepených hranolů BSH v prostorách firmy dodavatele.

a/ Příprava masivních hranolů, řezání na speciálně upravené pile pro maximální přesnost trámů.

b/ Výroba kompletních roubených konstrukcí ve výrobních prostorách naší firmy, včetně nosných konstrukcí stěn, podpůrných systémů pro stropní trámy, stropních trámů a kompletní impregnace všech částí vyrobeného skeletu (probíhá ve výrobě). Dále obroušení stěn exteriéru zrnitostí brusného kotouče 60, což představuje přípravu pro jemné broušení před nátěrem. Broušení stěn interiéru není součástí dodávky. Jemné broušení stěn exteriéru a nátěr stěn nejsou součástí dodávky hrubé stavby.

c/ Příprava všech prostupů pro elektroinstalace, vodoinstalace a vytvoření všech nutných prostupů přes trámy. Zároveň zaměření a vyřezání všech drážek pro vetknutí zděných příček do dřevěných konstrukcí.

d/ Příprava vyrobeného skeletu na transport ve výrobních prostorách, včetně očíslování jednotlivých trámů, rozložení celého skeletu a nakládka na kamion.

e/ Vykládka skeletu z kamionu na pozemku objednatele.

f/ Montáž skeletu na základovou desku včetně vložení izolace TERMOKONOPÍ/OVČÍ ROUŠKY mezi jednotlivé trámy a do sedel v rohovém spojení. Dále příprava a osazení rektifikačních šroubů pod nosné sloupy a zapravení podélných spár konopným/jutovým lanem (možnost vyspárování WOODCHING tmelem za příplatek).

g/ Montáž konstrukce krovu podle projektové dokumentace.

h/ Štítové konstrukce zahrnují nosná výdřeva, podstřešní kontaktní fólii, rošt z kontralatí a pohledový obklad ze strany exteriéru, včetně hraněných prken o rozměrech 30x250 mm pro sraz s přelištováním.

j/ Záklop stropu v interiéru zahrnuje hraněná prkna o rozměrech 30x250 mm, záklop stropních trámů z exteriéru pomocí palubek o rozměrech 19x146 mm a záklop přesahů krovů pomocí palubek o rozměrech 19x146 mm.

k/ Pokládka difúzní kontaktní fólie na krov a pokládka okapového plechu pod fólii.

l/ Manipulace s materiály na staveništi, včetně vykládek materiálů a přesunů materiálů s použitím jeřábu.

m/ Náklady spojené s zařízením staveniště, lešením, cestováním a ubytováním pracovníků firmy ROUBENKY SOVÍK s.r.o., dohled a kontrola prováděných prací nadřízenou pověřenou osobou.